• Badania Marketingowe

    Badania marketingowe odgrywają coraz większą rolę w procesie podejmowania decyzji, gdyż pozwalają na znaczne ograniczenie ryzyka. Instytut Badań Pollster oferuje pełen zakres badań marketingowych:

  • Badania Organizacji

    Badania organizacji nie tylko pomagają podjąć decyzje dotyczące zmian, ale również mówią w jaki sposób te zmiany przeprowadzić. Oprócz ogólnego oglądu badanej Instytucji, diagnozujemy „punkty zapalne”, które są lub mogą w przyszłości być przyczyną obniżenia się efektywności całej organizacji.

  • Omnibus

    Zarówno firmy zamawiające badania jak i Instytuty Badań od zawsze analizowały w jaki sposób obniżyć ceny badań. Pierwszym z nich zależało na mniejszych kosztach, drugim na częstszych badaniach oraz przyciągnięciu do siebie jak największej ilości klientów.

  • Klienci